GetUP

THERMO-BLOCK

stavba nebola nikdy jednoduchšia

GetUP

REVOLÚCIA V STAVEBNÍCTVE

Zoznámte sa s jedinečným stavebným systémom, ktorý si obľúbili už tisíce investorov v strednej Európe

Bootstrap Slider

3.1 ZAOBCHÁDZANIE S MATERIÁLOM - BEZ ŤAŽKEJ TECHNIKY

 

Stavebné prvky Thermo-Block sú dopravené na miesto stavby v previazaných balíkoch opatrených chráničmi bez potreby paliet.
Prvky treba skladovať oddelene, podľa typu. Treba zabezpečiť skladovanie na mieste chránenej proti vetru, v prípade potreby zakrytie plachtou.
Pri skladovaní treba venovať veľkú pozornosť ochrane styčných bodov pred poškodením. Počas murovania stien sa aj zvyšky rezaných prvkov použijú,
preto treba zabezpečiť aj ich organizované skladovanie.


3.2 NOSNÉ STENY

3.2.1 KONTROLA PODKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

 

Aby sme mohli využiť všetky výhody vyplývajúce z rozmerovej presnosti stavebných prvkov Thermo-Block, treba venovať veľkú pozornosť
rozmerovej a tvarovej presnosti podkladovej konštrukcii (základové pásy, podkladový betón)!
Najdôležitejšia je kontrola a nastavenie správnej výškovej úrovne!
Murovací systém Thermo-Block nevyžaduje špeciálnu podkladovú konštrukciu, je možné použiť na každý spôsob zakladania.


3.2.2 HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 

 

Pod prvý rad murovacích tvárnic treba uložiť izoláciu proti zemnej vlhkosti v potrebnej šírke, pritom treba dbať na to, aby po dokončení
murovania izolácia mohla pokračovať!


3.2.3 VYTÝČENIE STIEN 

 

Po uložení hydroizolácie rovinu stien treba vytýčiť murárskou šnúrou. Presné uloženie prvého radu môžeme vykonať pomocou laseru ale aj tradične.
Treba dbať na presné vodorovné a zvislé nastavenie. Umiestnenie murovacích prvkov odporúčame začať od rohov budovy.
Pre dodržanie presných rozmerov odporúčame osadiť murovacie tvárnice aj na miesto otvorov, ale treba dbať na to, aby sme ich nevyplnili betónom.


3.2.4 MUROVANIE

 

Po zafixovaní prvého radu prvky do polovičky vyplníme betónom, a vykonáme presné výškové nastavenie. Betón vždy lejeme na spojovacie rebrá,
aby sme predišli prípadnému nadplaveniu tvarovky na technologickú vodu obsiahnutej v betóne. Výstuž do stien treba uložiť podľa podkladov statika
do špeciálnych drážok pre oceľ vytvorené v murovacích prvkoch. Po zabetónovaní prvého radu murovacie tvarovky skladáme
po troch radoch a následne vyplníme betónom do polovice horného radu. Počas betónovania treba chrániť styčné plochy prvkov pred poškodením
a zanášaním betónom. Počas betónovania postupujme jedným smerom, aby pred uložením ďalšieho radu stihol betón dostatočne zatvrdnúť.
Na vyplnenie murovacích tvárnic používame minimálne betón triedy C12/15. Rohy a konce stien vytvárame pomocou koncových dielov.
Pri vytváraní rohov stien vyrezaním prvkov treba zabezpečiť aby betón vyplnil celé murivo.


3.2.5 PREKLADY

 

Prekladové tvárnice ukladáme vedľa seba na vopred pripravenú podpernú konštrukciu. Dbáme na to, aby miesta styku jednotlivých
prekladových tvárnic boli podopreté. Uloženie prekladových tvárnic na murive má byť minimálne 25 cm. Dno prekladovej tvárnice
v mieste uloženia na murovacích tvárniciach treba vyrezať, aby betónové jadro muriva bolo spojité. Výstuž prekladu navrhnutú statikom
pred zabetónovaním treba kontrolovať. Podpernú konštrukciu je možné odstrániť až po zatvrdnutí betónu prekladu!


3.2.6 VENCOVÁ TVÁRNICA

 

Vencové tvárnice sa spájajú posledným radom murovacích tvárnic pomocou polohovacích čapov. Tvárnice na rohoch treba rezať
pod 45º-ovým uhlom a treba zabezpečiť ich fixáciu. Vencové tvárnice odporúčame podoprieť zboku priloženým debnením!


3.2.7 STROPNÝ SYSTÉM 

 

Stropný systém Thermo-Block je monolitická rebrová železobetónová konštrukcia s polystyrénovými stropnými vložkami, ktoré slúžia
ako stratené debnenie a prispievajú k zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností stropnej konštrukcie. Stropný systém Thermo-Blok sa skladá
z polystyrénových stropných vložiek a prefabrikovanej rebrovej výstuže. Stropnú konštrukciu navrhujeme a vyrábame pre každú budovu osobitne.
Po vyhotovení podpernej konštrukcie sa osadia stropné vložky a následne osadíme rebrovanú výstuž. Spodná výstuž rebrovej výstuže sa osadí
nad spodnú výstuž venca s uložením 15 cm od vnútornej roviny steny. Po osadení oceľovej sieťoviny nasleduje betonáž.
Hrúbka stropnej konštrukcie a trieda betónu sa určí statickým výpočtom. V prípade betónovania stropnej konštrukcie betónovou pumpou podpernú konštrukciu nesmieme zaťažiť bodovo, betón treba rozprestierať rovnomerne!

DEMONTÁŽ PODPERNEJ KONŠTRUKCIE

 

Podpernú konštrukciu možno odstrániť až po úplnom zatvrdnutí stropnej konštrukcie za účasti stavbyvedúceho !!!


KONTROLA KVALITY

 

Z čerstvého betónu odporúčame odobrať vzorku a výsledny skúšok zaznačiť v stavebnom denníku !!!

 

3.2.8 NENOSNÉ PRIEČKY

 

K stenovému systému Thermo-Block je možné pristavať tradičné murované aj montované priečky. Vnútornú vrstvu polystyrénu murovacej tvárnice
na šírku priečky odstránime k betónovému jadru. Takto vzniknutá zvislá drážka zabezpečí vodorovné podopretie nenosnej priečky.
Priečku murovať podľa predpisov daného výrobcu!


3.1 DOKONČOVACIE PRÁCE

3.3.1 OSADENIE VÝPLNÍ OTVOROV

 

Výplne otvorov fixujeme do hĺbky najmenej 7 cm do betónového jadra kotvami cez rám výplne. Po osadení výplne škáru medzi stenou a rámom vyplníme
PUR-penou a zakryjeme krycou lištou.

 

KOTVIACE PRVKY

 

Menšie prvky kotvíme hmoždinkami do polystyrénu. V prípade sadrokartónového obkladu hmoždinkami do sadrokartónu.
V prípade väčších predmetov v mieste kotvenia na vnútornej strane polystyrénu vytvoríme otvor. Do otvoru osadíme kus z kovového uzavretého pozinkovaného
profilu a upevníme hmoždinkou do betónového jadra muriva. Ťažšie predmety kotvíme do takto upevneného kovového uzavretého profilu pomocou
samoreznej skrutky.

3.3.2 ÚPRAVA POVRCHOV

 

Vonkajšie úpravy povrchov:


- ušľahtilá tenkovrstvová omietka
- tradičná vápenná omietka na oceľovú sieťku
- dekoračné tehlové pásiky, lepený kamenný obklad

Vnútorné úpravy povrchov:


- strojová omietka
- lepený sadrokartónový obklad, sadrokartónový obklad na nosnom rošte
- po úprave podkladu klasická vápenná omietka
- studené obklady

3.3.3 POUŽÍVANÉ NÁRADIA A POMÔCOK

 

- Miešačka na betón
- Domiešavač
- Nivelačný prístroj
- Vodováha, murárska šnúra
- Meter
- Posuvné lešenie
- Ručná píla
- Tepelný nôž
- Podperná konštrukcia